PLAKATER FOR

EXXON MOBILE

 

Plakater for ESSO. Plakatene illustrerer nødvendigheten av å ha

oppmerksomheten rettet på helse, miljø

og sikkerhet på arbeidsplassen.

VIS HVA DU MENER

 

En god illustrasjon kan synliggjøre

en ide på et tidlig trinn i utviklingen.

Vi har hatt flere slike oppdrag for forskjellige industri bedrifter. Kongsberg-gruppen er en

av disse.

 

UNITED AIRLINES

 

er et av verdens største flyselskap.

Vi laget coveret til deres inflightmagazine. En presentasjon av Rolf Jansson med flere illustrasjoner ble vist i dette magasinet.

ET PRISBELØNNET

PROSJEKT

 

Det ble et vellykket illustrasjons-

prosjekt til årsmeldingen for Agresso. Samarbeidet med Bryce Bennett Communication Ltd. London sørget

for et flott resultat.

BRITISH TELECOM

 

Et prestisjetungt oppdrag for British Telecom. Michael Peters Designgroup i London engasjerte Rolf Jansson til å illustrere British Telecoms årsberettning. Årsmeldingen ble trykket i 2,6 mill. eksemplarer, (flere av orginaltegningene ble senere kjøpt inn av BTs hovedkontor i London).

Utstilling. Rolf Jansson stiller ut 20-25 nye malerier. Denne gang i galleri Sensorium i Stavern.

Rolf Jansson Designstudio