R o l f J a n s s o n D e s i g n s t u d i o

ROLF JANSSON DESIGNSTUDIO

Rådyrstien 44, 3188 Horten, Norge -Telefon: 93 46 82 13 - mail@studio.no

Vis hva du mener

Industriell illustrasjon dreier seg ofte om å synliggjøre en ide på et tidlig trinn i utviklingen.

Vi har hatt ulike oppdrag for forskjellige industri bedrifter. Kongsberg-gruppen er en av disse.

Plakater for Exxon Mobile

Vi laget plakater for ESSO. Plakatene illustrerer nødvendigheten av å ha oppmerksomheten rettet på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

British Telecom

Et av våre mest prestisjetunge oppdrag var for British Telecom. Michael Peters Designgroup i London engasjerte Rolf Jansson til å gjennom-illustrere British Telecoms årsberettning. Årsmeldingen ble trykket i 2,6 mill. eksemplarer, og flere av orginaltegningene ble senere kjøpt inn av BTs hovedkontor i London.

Avisillustrasjon

Å tegne til avis er en stor utfordring, avistrykk har sine fordeler og begrensninger. Her kan du se påsketegninger som vi laget for avisen Vårt Land.

Et prisbelønnet prosjekt

Det ble et vellykket illustrasjons-

prosjekt til årsmeldingen for Agresso. Samarbeidet med Bryce Bennett Communication Ltd. London sørget for et flott resultat.