R o l f J a n s s o n D e s i g n s t u d i o

ROLF JANSSON DESIGNSTUDIO

RÅDYRSTIEN 44 - 3188 HORTEN - TLF. 93 46 82 13 - E-MAIL MAIL@STUDIO.NO

VIS HVA DU MENER

Industriell illustrasjon dreier seg ofte om å synliggjøre en ide på et tidlig trinn i utviklingen.

Vi har hatt ulike oppdrag for forskjellige industri bedrifter. Kongsberg-gruppen er en av disse.

PLAKATER FOR EXXON MOBILE

Vi laget plakater for ESSO. Plakatene illustrerer nødvendigheten av å ha oppmerksomheten rettet på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

BRITISH TELECOM

Et av våre mest prestisjetunge oppdrag var for British Telecom. Michael Peters Designgroup i London engasjerte Rolf Jansson til å gjennom-illustrere British Telecoms årsberettning. Årsmeldingen ble trykket i 2,6 mill. eksemplarer, og flere av orginaltegningene ble senere kjøpt inn av BTs hovedkontor i London.

ET PRISBELØNNET PROSJEKT

Det ble et vellykket illustrasjons-

prosjekt til årsmeldingen for Agresso. Samarbeidet med Bryce Bennett Communication Ltd. London sørget for et flott resultat.